Default

สรุปงานวิจัยคืออะไรมีหลักการอะไรบ้าง

การนำเสนอสำหรับการเขียนรายงานจะต้องชี้แจงให้คนอ่านรู้เรื่องอย่างสั้นกระชับ
โดยมีแบบการเขียนสรุปคือ 1 บทนำจะบอก ใจความปัญหาคืออะไร เพราะอะไรจึงทำเรื่องนี้ 2)ขั้นตอนการ คำอธิบายว่าได้เล่าเรียนหาคำตอบเช่นไร 3) ผลที่ได้รับจากการวิจัย คำอธิบายว่าได้พบเห็นอะไร 4. วิจารณ์ ว่าสิ่งที่ได้พบเห็นเหล่านั้น มีความหมายว่าอย่างไร
บทนำ
เนื้อความอันเป็นปัญหาก็คืออะไร เพราะเหตุไรจึงทำประเด็นนี้
จุดสำคัญ ที่มา เป้าหมาย งานที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
วิธีการ
คำชี้แจงว่าได้เรียนรู้หาคำตอบเช่นไร มีระบบระเบียบแนวทางศึกษาค้นคว้าแบบใด มีขอบเขต แผนจัดการยังไง
ผลงานวิจัย
คำอธิบายที่กล่าวว่าได้พบเห็นอะไร มีข้อมูล ข้อสนเทศ เครื่องประกอบ (จากการคำนวณ)
วิจารณ์อภิปราย สรุปผล
สิ่งที่ได้เจอได้มองเห็นพวกนั้น มีความหมายว่าอย่างไร โดยให้คำจำกัดความ การแปลผล ตามที่มาและเอกสารทางด้านวิชาการ วัตถุประสงค์ เหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์ จากข้อเท็จจริง
ตอนสรุปที่จะจำเป็นคือ จำต้องให้แนวคิดหลัก

สนับสนุนการจัดทำโดย สล็อตออนไลน์ w88เว็บสล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุดและมั่นคงด้านการเงินมากที่สุด